Carrer de Sant Lluís, 17
08940, Cornellà de Llobregat
933 77 61 57
escolalareny@xtec.cat
Cerca:

COM FAIG LA PREINSCRIPCIÓ<< tornar
Per fer la preinscripció cliqueu a la imatge següent entre el 13 i 22 de maig a 


Qualsevol dubte sobre el procés feu-nos-el arribar a escolalareny@xtec.cat

 
  • Termini per presentar la sol·licitud amb suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
  • Termini per presentar la sol·licitud presencialment, de manera excepcional, amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
           Podeu demanar cita prèvia aquí (cliqueu a la imatge):
  • Termini per presentar la documentació al centre triat en primera opció: fins al 25 de maig de 2020

Consulteu el calendari complet a la notícia "SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2020-2021" que tenim a continuació d'aquesta. 

Correu per enviar sol·licitud o resguards de preinscripció conjuntament amb la documentació: a8035881@xtec.cat o escolalareny@xtec.cat

Recordeu que la preinscripció aquest curs es farà prioritàriament per mitjants telemàtics. Només en casos excepcionals, i amb cita prèvia, de manera presencial. Teniu més informació sobre horaris al final d'aquesta notícia. 

 
 
El model de sol·licitud que cal utilitzar és la sol·licitud amb suport informàtic. S'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades telemàticament les dades s'obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s'ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

El centre ha de respondre per correu confirmant la recepció de la sol·licitud i la documentació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal enviar al centre, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
    De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.
Terminis
Des de 13.05.2020 fins al  22.05.2020
Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.
Cal utilitzar la sol·licitud amb suport informàtic. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació escanejada o fotografiada.
En emplenar la sol·licitud amb suport informàtic trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen.


És obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. També cal marcar en la sol·licitud el tutor o tutora que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora que s'ha especificat que farà la consulta.Codis escoles públiques Cornellà:
Codi del centre
Nom del centre
08016422
Escola Abat Oliba
08043334
Escola Alexandre Galí
08016380
Escola Anselm Clavé
08016744
Escola Antoni Gaudí
08016367
Escola Dolors Almeda
08016771
Escola Els Pins
08037966
Escola Ignasi Iglésias
08035881
Escola L'Areny
08064854
Escola Martinet
08051240
Escola Mediterrània
08016409
Escola Montserrat
08016392
Escola Mossèn Jacint Verdaguer
08016410
Escola Sant Ildefons
08042299
Escola Sant Miquel
08037978
Escola Suris
08054058
Escola Torre de la Miranda

Recordeu que heu d'enviar el resguard que us sortirà al fer la preinscripció telemàtica i tota la documentació necessària a escolalareny@xtec.cat o a8035881@xtec.cat dins el termini de la preinscripció.
(cliqueu sobre la imatge per anar al model de sol·licitud)ATENCIÓ PRESENCIAL
Del dimarts 19 de maig al divendres 22 de maig de 9h15 a 13h30. Entrada pel carrer Sant Lluís. 
Recordeu que heu de demanar cita prèvia


SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA PER ATENCIÓ PRESENCIAL
Podeu demanar cita prèvia:
- Per l'eina de cita prèvia del Departament d'Educació (cliqueu a la imatge)- Podeu trucar al telèfon de l'escola 933776157
           dies 13, 14, 15 i 18 de maig de 12h a 15h
           dies 19, 20,21 i 22 de maig de 9h15 a 13h15
 
 
Escola L'Areny.
Carrer de Sant Lluís, 17.
08940, Cornellà de Llobregat.
Tel. 933 77 61 57
escolalareny@xtec.cat