Carrer de Sant Lluís, 17
08940, Cornellà de Llobregat
933 77 61 57
escolalareny@xtec.cat
Cerca:

PREINSCRIPCIÓ 2023/2024<< tornar
PREINSCRIPCIÓ 2023/2024

Informació detallada de tot el procés i normativa:
Tota la informació del procés a la pàgina web https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici


(clica sobre la imatge)

Calendari de preinscripció i matrícula
- Publicació de l'oferta inicial: 3 de març de 2023.
- Període de presentació de sol·licituds:
Educació infantil de segon cicle i educació primària: del 6 al 20 de març de 2023, ambdós inclosos.
La documentació es pot presentar fins al 22 de març de 2023.
- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 21 d'abril de
2023.
- Termini de reclamació de la puntuació provisional: del 21 al 27 d'abril de 2023, utilitzant l'eina electrònica per
adjuntar les reclamacions.
- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les
reclamacions: 3 de maig de 2023.
- Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2023, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament
d'Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona).
- Publicació de la llista ordenada: 11 de maig de 2023.
- Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d'ofici): del
29 de maig a l'1 de juny de 2023, ambdós inclosos.
- Publicació de l'oferta final: 9 de juny de 2023.

- Publicació de les llistes d'alumnes admesos i, si escau, de la llista d'espera: 12 de juny de 2023.
- Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al segon cicle de l'educació infantil, a
l'educació primària o l'ESO: del 20 al 28 de juny de 2023, ambdós inclosos.
- Publicació de la llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió: 30 de
setembre de 2023.


Per qualsevol dubte sobre les portes obertes o la preinscripció, contacteu amb direccio@escolalareny.cat
 
 
Escola L'Areny.
Carrer de Sant Lluís, 17.
08940, Cornellà de Llobregat.
Tel. 933 77 61 57
escolalareny@xtec.cat