Carrer de Sant Lluís, 17
08940, Cornellà de Llobregat
933 77 61 57
escolalareny@xtec.cat
Cerca:

Autoritzacions i models<< tornar
Documentació Útil 2020-2021

-Autorització Administració Medicaments
-Autorització Administració Paracetamol
-APP funcionament
-APP autorització números de telèfon
-Autorització Recollida final horari escolar P3 a 2n
-Autorització Recollida final horari escolar 3r a 6è
-Autorització Sortida amb Germans
-Autorització sortides i excursions escolars
-Autorització Drets Imatge i Publicacions
-Calendari 2021/2022
-Com ho fem? Informació per a les famílies 2020 2021
-Justificant Absències/Faltes d'assistència
-Justificant Absències per Viatge
-Carta Compromís
-Carta Renúncia vacant assignada
-Criteris de no assistència per malaltia
-Declaració responsable COVID19 infantil
-Declaració responsable COVID19 primària

-Autorització PCR

 
 
 
Escola L'Areny.
Carrer de Sant Lluís, 17.
08940, Cornellà de Llobregat.
Tel. 933 77 61 57
escolalareny@xtec.cat