Carrer de Sant Lluís, 17
08940, Barcelona
933 77 61 57
info@escolalareny.com
Cerca:

Documentació<< tornar
NOFC (Normes Organització i Funcionament del Centre)

Pla anual general 2017-2018

Llibres de Text

Documentació Útil
-Autorització Administració Medicaments
-Autorització Administració Paracetamol
-Autorització Recollida
-Autorització Sortida amb Germans
-Autorització Sortides Escolars
-Autorització Drets Imatge
-Justificant Absències
-Justificant Absències per Viatge
-Carta Compromís
-Carta RenúnciaLa Direcció
 
 
 
Escola Areny Cornellà.
Tel. 933 77 61 57
Carrer de Sant Lluís, 17. Cornellà.
08940, Barcelona
info@escolalareny.com