Carrer de Sant Lluís, 17
08940, Cornellà de Llobregat
933 77 61 57
escolalareny@xtec.cat
Cerca:

Línia educativa<< tornar
Documents línea de centre

PEC (Projecte Educatiu de Centre)
NOFC (Normes Organització i Funcionament del Centre)
Projecte de Direcció 2018-2022
Llibres de Text 2021-2022

Com ho fem? Informació per a les famílies 2020 2021 en el marc de la pandèmia COVID19
Com ho fem? Informació per a les famílies 2019 2020

 
 
Documents en construcció

Projecte Lingüístic de Centre (en construcció)
 
 
Escola L'Areny.
Carrer de Sant Lluís, 17.
08940, Cornellà de Llobregat.
Tel. 933 77 61 57
escolalareny@xtec.cat