Carrer de Sant Lluís, 17
08940, Cornellŕ de Llobregat
933 77 61 57
escolalareny@xtec.cat
Cerca:

Transparčncia<< tornar
Documents línea de centre
PEC (Projecte Educatiu de Centre)
NOFC (Normes Organització i Funcionament del Centre)
Programació general anual 2018-2019

Projecte de Direcció 2018-2022
Llibres de Text


Documentació Útil
-Autorització Administració Medicaments
-Autorització Administració Paracetamol
-Autorització Recollida P3 a 2n
-Autorització Recollida 3r a 6è
-Autorització Sortida amb Germans
-Autorització Sortides Escolars
-Autorització Drets Imatge
-Calendari 2018/2019
-Informació per a les famílies 2018 2019
-Justificant Absències
-Justificant Absències per Viatge
-Carta Compromís
-Carta Renúncia
-Criteris de no assistència per malaltia


Documents en construcció
Projecte Lingüístic de Centre (en construcció)
 
 
Escola L'Areny.
Carrer de Sant Lluís, 17.
08940, Cornellŕ de Llobregat.
Tel. 933 77 61 57
escolalareny@xtec.cat