Carrer de Sant Lluís, 17
08940, Cornellŕ de Llobregat
933 77 61 57
escolalareny@xtec.cat
Cerca:

Transparčncia<< tornar
Publicitat activa/transparència

Pressupost de l'escola 2019
Quotes 2019-2020


Perfil professional i trajectòria secretària
Perfil professional i trajectòria cap d'estudis

Perfil professional i trajectòria direccióAcords Consell Escolar

2019 10 14
 
 
Escola L'Areny.
Carrer de Sant Lluís, 17.
08940, Cornellŕ de Llobregat.
Tel. 933 77 61 57
escolalareny@xtec.cat